Nhà phố 01 trệt 01 tầng khung thép tiền chế tại Dĩ An, Bình Dương

Nhà Phố Khung Thép Tiền Chế Ghép Tấm Bê Tông Nhẹ Dĩ An
Nhà Phố Khung Thép Tiền Chế Ghép Tấm Bê Tông Nhẹ Dĩ An
Nhà Phố Khung Thép Tiền Chế Ghép Tấm Bê Tông Nhẹ Dĩ An
Nhà Phố Khung Thép Tiền Chế Ghép Tấm Bê Tông Nhẹ Dĩ An
Nhà Phố Khung Thép Tiền Chế Ghép Tấm Bê Tông Nhẹ Dĩ An
Nhà Phố Khung Thép Tiền Chế Ghép Tấm Bê Tông Nhẹ Dĩ An
Nhà Phố Khung Thép Tiền Chế Ghép Tấm Bê Tông Nhẹ Dĩ An
Nhà Phố Khung Thép Tiền Chế Ghép Tấm Bê Tông Nhẹ Dĩ An
Nhà Phố Khung Thép Tiền Chế Ghép Tấm Bê Tông Nhẹ Dĩ An Nhà Phố Khung Thép Tiền Chế Ghép Tấm Bê Tông Nhẹ Dĩ An Nhà Phố Khung Thép Tiền Chế Ghép Tấm Bê Tông Nhẹ Dĩ An Nhà Phố Khung Thép Tiền Chế Ghép Tấm Bê Tông Nhẹ Dĩ An Nhà Phố Khung Thép Tiền Chế Ghép Tấm Bê Tông Nhẹ Dĩ An Nhà Phố Khung Thép Tiền Chế Ghép Tấm Bê Tông Nhẹ Dĩ An Nhà Phố Khung Thép Tiền Chế Ghép Tấm Bê Tông Nhẹ Dĩ An Nhà Phố Khung Thép Tiền Chế Ghép Tấm Bê Tông Nhẹ Dĩ An

Ngôi nhà phố 01 trệt, 01 tầng diện tích 4x16m tại Dĩ An, Bình Dương được thi công hoàn toàn bằng khung thép hình H, hoàn thiện tường sàn bằng phương pháp lắp ghép tấm bê tông nhẹ EPS.

Tấm bê tông nhẹ EPS kết hợp với khung thép là giải pháp thi công nhà siêu nhanh, với thời gian hoàn thiện phân thô khoảng 15 ngày cho 130 sàn xây dựng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com