Công trình sửa nhà chồng thêm tầng bằng bê tông nhẹ và khung thép tiền chế tại Thuận An, Bình Dương

Sửa nhà chồng thêm tầng bằng bê tông nhẹ
Sửa nhà chồng thêm tầng bằng bê tông nhẹ
Sửa nhà chồng thêm tầng bằng bê tông nhẹ
Sửa Nhà Chồng Thêm Tầng Bằng Bê Tông Nhẹ (4)
Sửa nhà chồng thêm tầng bằng bê tông nhẹ
Sửa nhà chồng thêm tầng bằng bê tông nhẹ
Sửa nhà chồng thêm tầng bằng bê tông nhẹ
Sửa nhà chồng thêm tầng bằng bê tông nhẹ
Sửa nhà chồng thêm tầng bằng bê tông nhẹ
Sửa nhà chồng thêm tầng bằng bê tông nhẹ
Sửa nhà chồng thêm tầng bằng bê tông nhẹ
Sửa nhà chồng thêm tầng bằng bê tông nhẹ
Sửa nhà chồng thêm tầng bằng bê tông nhẹ
Sửa nhà chồng thêm tầng bằng bê tông nhẹ
Sửa nhà chồng thêm tầng bằng bê tông nhẹ Sửa nhà chồng thêm tầng bằng bê tông nhẹ Sửa nhà chồng thêm tầng bằng bê tông nhẹ Sửa Nhà Chồng Thêm Tầng Bằng Bê Tông Nhẹ (4) Sửa nhà chồng thêm tầng bằng bê tông nhẹ Sửa nhà chồng thêm tầng bằng bê tông nhẹ Sửa nhà chồng thêm tầng bằng bê tông nhẹ Sửa nhà chồng thêm tầng bằng bê tông nhẹ Sửa nhà chồng thêm tầng bằng bê tông nhẹ Sửa nhà chồng thêm tầng bằng bê tông nhẹ Sửa nhà chồng thêm tầng bằng bê tông nhẹ Sửa nhà chồng thêm tầng bằng bê tông nhẹ Sửa nhà chồng thêm tầng bằng bê tông nhẹ Sửa nhà chồng thêm tầng bằng bê tông nhẹ

Với khung thép và Bê tông nhẹ như gạch AAC, tấm bê tông xốp ePS, tấm bê tông khí chưng áp là giải pháp nâng tầng, đôn nền, sửa mái, làm sàn giả … hiệu quả, đây được xem là giải pháp tối ưu nhất hiện tại giúp cho việc sửa nhà được thi công nhanh gọn, dễ dàng và hạn chế rác, bụi bẩn tại công trình được sửa chữa.

Qua nhiều nghiên cứu, chủ nhà tại Thuận An, Bình dương đã quyết định lựa chọn bê tông khí chưng áp, và khung thép để nâng tầng và làm mái chống thấm cho ngôi nhà cấp 4 của mình.

Với ưu điểm là trọng lượng nhẹ, thi công nhanh, Bê tông nhẹ và khung thép giúp cho việc nâng tầng, chồng tầng ở những khu vực có nền đất yếu, những ngôi nhà được xây lâu năm, lúc đầu làm móng không được kiên cố trở nên khả thi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com